Sanna Håkansson

Consultant – Consulting

Några av mina kollegor